Platforma IMOSH


Platforma IMOSH sdružuje odborníky zaměřené na oblast sociálních služeb. Byla založena za účelem vyvíjení, testování a praktické aplikace unikátního, inovativního a učícího se celostního systémového manažerského přístupu IMOSH Chytré služby a IMOSH Chytré sítě. Platforma podporuje spolupráci odborníků, poskytovatelů, zadavatelů a dalších zájemců ve Znalostní síti IMOSH. Činnost je zaměřena na sociální službysítě sociálních služebprocesy síťovánívzdělávání v sociálních službáchkonzultace, supervizerozvoj kvality a efektivity, hodnocení kvality a efektivity a projektový management. Zásadními hodnotami naší spolupráce je individuální a profesionální přístup k řešené problematice. Mezi další oblasti, které jsou předmětem našeho zájmu, patří komplexní podpora našich klientů v naplňování standardů kvality a dalších, nejen zákonných požadavků spojených s poskytováním sociálních služeb, řešení otázek nadstandardních požadavků na kvalitu, vize a strategienastavení hlavního procesu poskytování sociálních služeb, individuálního plánování, přehodnocování průběhu služebřízení kapacittvorba garantovaných nabídek služebvyjednání a kontraktace služebvedení lidí, řízení lidských zdrojů a řízení dokumentace.

Platforma pro efektivní služby IMOSH pracuje s pojmem „efektivita“ novým způsobem. Efektivita v našem pojetí znamená neustálé vyvažování parametrů potřebnosti, dostupnosti, kvality a nákladovosti služeb ve vztahu k řešenému tématu, jeho cíli, výsledku a smyslu daného konání. Nástrojem pro toto „vyvažování“ jsou právě námi vyvinutá a praxi dlouhodobě ověřovaná systémová řešení dvou komplexních, vzájemně provázaných, učících se systémů  IMOSH Chytré služby a IMOSH Chytré sítě. K učení se organizací v rámci daných systémů využíváme pro tyto potřeby speciálně vyvinutý kreativní nástroj pro zvyšování a fixaci znalostí a dovedností IMOSH „IMIQ“.

Platforma pro efektivní služby IMOSH si dále klade za cíl podporovat organizace v jejich rozvoji, úspěšnosti, konkurenceschopnosti a výjimečnosti a zároveň zprostředkovávat prostor pro vzájemně prospěšnou spolupráci v sítích služeb, ať již se jedná o sítě sociálních služeb nebo specifické sítě znalostní.  Důležitým cílem platformy je i zviditelňování efektivních organizací a přispění k tomu, aby veřejné prostředky byly přidělovány na základě doložitelných výsledků prokázaných z pohledu úspěšnosti organizace při dosahování parametrů efektivity. Pokud výše hovoříme o cílení platformy na „organizace“, myslíme tím samozřejmě především přinášení hodnoty pro klienty těchto organizací, samotné lidi v organizacích a další zainteresované strany.

Značka „IMOSH“ je společnou značkou autorů souvisejících systémů a systémových nástrojů (J. Veselka, MBA a Bc. J. Koldinská). Značka není záměrně oficiálně registrována a její hodnota je určována a budována výlučně na základě přidané hodnoty přinášené našim klientům. Součástí zastřešující značky IMOSH jsou značky IMOSH Chytré služby, IMOSH Chytré sítěIMOSH IMIQ a Znalostní síť IMOSH. Systémová řešení související s výše uvedenými značkami vycházejí z mnohaleté kontinuálně vykonávané praxe autorů a dalších spolupracujících odborníků při vzdělávací, konzultační, poradenské, metodické, projektové, trenérské, supervizní, auditorské a inspekční praxi v organizacích poskytujících sociální nebo jiné veřejné služby a institucích státní správy nebo samosprávy. Samotný název IMOSH znamená především naši snahu o Inovativní přístupy a řešení, zaměření na Management, Organizace, Služby a Hodnoty.

Platforma IMOSH spolupracuje s organizací JOB – spolek pro inovace, která zajišťuje proces certifikace našich systémových řešení a jako akreditovaná vzdělávací instituce nabízí i akreditované vzdělávací programy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Tato organizace dále realizuje inovativní projekty testující naše řešení v reálné praxi nebo se v roli odborného partnera na takovýchto projektech podílí ve spolupráci s  dalšími organizacemi a institucemi. 

V případě zájmu o další informace, které nenajdete na těchto stránkách nebo v případě zájmu o využití našich služeb nás prosím kontaktujte.