NABÍDKA SLUŽEB


Dovolujeme si Vám nabídnout naše služby a budeme rádi, pokud se na nás obrátíte se svými požadavky.

Pokud Vám něco v naší nabídce schází, kontaktujte nás prosím. Vzhledem k rozsahu témat a potřeb spojených s poskytováním sociálních služeb nelze uvést v nabídce vše, s čím Vám naši odborníci mohou pomoci. V tomto případě můžete využít i námi nabízenou Vstupní konzultaci, která je pro tyto účely zdarma.

Pokud patříte k těm lidem, které nebaví čtení většího objemu informací na internetu, nezdržujte se tím, napište nám nebo zavolejte a výběr vhodné základní konfigurace služeb z naší nabídky pro Vás nechte klidně na nás! Po konzultaci s Vámi Vám zdarma zašleme individuálně zpracovaný návrh naší podpory pro řešení Vašeho problému či požadavku.

I přes to, že se vždy snažíme v maximální míře vyhovět Vaší poptávce, nabídka služeb platí do limitu naplnění kapacitních možností našeho týmu.

Nabídka služeb pro organizace poskytující sociální služby

1.Vstupní konzultace a zpracování individuální nabídky služeb pro konkrétního klienta / organizaci

Vstupní konzultace slouží k podrobnějšímu zjištění potřeb našich klientů a přesnějšímu zacílení nabídky služeb na základě konkrétní poptávky klienta. Z našich zkušeností vyplývá, že se jedná o velmi důležitou fázi kontraktování a vzhledem k naší snaze o maximální výši přidané hodnoty našich služeb nabízíme tuto vstupní konzultaci zdarma.

Pokud chcete tuto konzultaci využít, doporučujeme, abyste si připravili, před tím, než nás budete kontaktovat následující informace:

 • stručnou specifikaci situace (problém nebo zlepšení), kterou chcete řešit,
 • Vaši stávající představa o řešení (jak si myslíte, že bychom Vám mohli pomoci)
 • představu o termínování a ceně případné spolupráce.

Poté nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a dohodneme konkrétní termín vstupní konzultace. Výsledkem konzultace by mělo být zmapování řešené problematiky, identifikace důležitých ohnisek pozornosti, podklady pro vyhotovení naší nabídky a následné zpracování a zaslání individualizované zacílené nabídky našich služeb pro Vás.

Vstupní konzultace je realizována formou telefonického rozhovoru, rozhovoru po Skype nebo v podobě osobního jednání (po dohodě). Vstupní konzultace je nabízena z naší strany zdarma.

2.Konzultační podpora a poradenství

Nabízíme konzultační podporu a poradenství realizovanou na základě Vaší zpřesněné zakázky. Při poskytování služeb se snažíme k danému problému přistupovat vždy v maximální součinnosti s Vámi a respektovat specifika organizace a vůdčí roli vedení. V praxi to znamená, že náš přístup ke konzultační, poradenské (nebo jiné) podpoře nevytváří závislost na konzultantovi nebo poradci (dodavateli služeb). Naším cílem je odvést dobrou službu a respektovat strukturu, systém a kulturu organizace. Při konzultační a poradenské podpoře vycházíme z naší dlouhodobé praxe a zkušeností ze spolupráce v rámci poskytování služeb s mnoha desítkami organizací a institucí. Vaše zpětné vazby z každé konzultační podpory vyhodnocujeme a vážně se jimi zabýváme. Jsme s Vámi i po skončení konzultační a poradenské podpory, tzn., pokud někdo naše společná řešení rozporuje, „neděláme, že jsme se nikdy neviděli“. V případě zájmu o tyto služby se na nás obraťte a my Vám zpracujeme individuální nabídku.

Naši klienti se na nás obrací nejvíce s těmito tématy:

 1. aplikace požadavků standardů kvality sociálních služeb,
 2. aplikace legislativních požadavků a povinností souvisejících s poskytováním sociálních služeb,
 3. zjišťování potřeb klientů,
 4. práce s nepříznivou sociální situací klienta
 5. individuální plánování (metodika, komplexní nastavení systému vč. tréningu týmů)
 6. hlavní proces poskytování sociální služby (vyjednání, plánování, kontraktace, poskytování, přehodnocování a ukončení služby),
 7. nabídka služeb,
 8. vize a strategie organizace, transformace zařízení
 9. řízení služeb a řízení kapacit poskytovaných služeb (pracovníků)
 10. řízení lidských zdrojů,
 11. týmová spolupráce,
 12. řízení dokumentace,
 13. řízení změny,
 14. kultura organizace,
 15. rozbor jednotlivých problematických případů, včetně návrhů jejich možného řešení
 16. vyjednávání a spolupráce se zainteresovanými stranami,
 17. spolupráce se zadavateli,
 18. podpora třetí strany při řešení sporných otázek,
 19. „post kontrolní podpora“ (např. inspekce, audity sítě služeb, registrační podmínky) spojená s navržením a realizací opatření a narovnáním negativních kontrolních zjištění.

3.Vzdělávání

Nabízíme neakreditované i akreditované vzdělávání pro všechny druhy sociálních služeb. Zásadně učíme pouze to, co v praxi sami děláme nebo řešíme s našimi klienty. Teoretické exhibice a „pokusy na účastnících vzdělávání“ od nás tedy nečekejte. Akreditované vzdělávání nabízíme ve spolupráci s organizací JOB, která se na poli vzdělávání s velmi dobrými výsledky profiluje již od roku 1998. Naše kurzy, workshopy i další formy vzdělávání realizujeme jednak jako termínované aktivity na dané téma, s komplexním vzdělávacím servisem v námi zajišťovaných lokacích a prostorách nebo vzděláváme ve velké míře přímo v zařízeních sociálních služeb, dle specificky dojednaných podmínek. Často se stává, že si naše vzdělávací služby objedná několik poskytovatelů, kteří mají podobné vzdělávací potřeby, domluví se a vzdělávání poté proběhne v místě, které si organizace určí. Tento způsob je výhodný zvláště z toho důvodu, že účastníci vzdělávání ušetří zbytný čas spotřebovaný cestováním a další náklady spojené například s ubytováním, stravováním a cestovními náhradami.

U neakreditovaného vzdělávání nabízíme nejčastěji kurzy přímo šité na míru potřebám organizace / organizací. Dále naše nabídka obsahuje např. workshopy, kazuistické semináře a další různé formy pracovních tematických setkání.

Pokud máte potřebu podpory a nepotřebujete akreditované vzdělávání, pak Vám doporučujeme využít naší bezplatnou vstupní konzultaci ke zpřesnění zakázky. Z našich zkušeností vyplývá, že pokud v této fázi společně zpřesníme důvody, které Vás vedou k poptávce po vzdělávání, mnohdy se téma podpory může ještě změnit nebo Vám ke zvážení nabídneme i jiné formy možných řešení, se kterými máme praktické zkušenosti. To je způsobeno tím, že máme zkušenosti s různou formou podpory, vyhodnocujeme její efektivitu a objektivní rámec, ze kterého vycházíme při řešení Vašich požadavků. Naše zkušenosti se opírají o práci v mnoha desítkách zařízení poskytovatelů sociálních služeb, tisíce hodin strávených s týmy při řešení běžných i specifických požadavků a několik set evaluací, auditů nebo inspekcí. I přes naše dlouhodobé zkušenosti jste pro nás natolik jedineční, že Vám nebudeme na těchto stránkách nabízet „prefabrikované“ kurzy. Sdělte nám, co potřebujete, a my se Vám pokusíme nabídnout vzdělávání, které bude mít pro Vás maximální přínos a hodnotu.

Pokud byste přeci jen potřebovali orientačně zjistit, jaká témata vzdělávání můžeme nabídnout, podívejte se na témata, uvedená jako nejčastěji preferovaná u konzultační podpory a poradenství. Je to jednoduché, z praxe jsme vyšli, v praxi se neustále učíme a do praxe se od našich vzdělávání průběžně vracíme.

4. Zavedení systému IMOSH Chytré služby

Podrobnější informace o systému najdete v záložce IMOSH CHYTRÉ SLUŽBY.  Samotný systém je možné zavádět dvěma způsoby. První možností je cílené zavedení celého systému v režimu interního rozvojového projektu nebo v rámci jiných inovativních projektů. Zde nabízíme i podporu při zpracování a řízení projektů. Druhý způsob umožňuje zavádění systému po jednotlivých modulech systémových znalostí, kdy jsou primárně řešena pro organizaci potřebná témata (rozvojová nebo problémová). Oba způsoby jsou vždy s vedením organizace individuálně zvažovány a je zvolen ten model, který organizaci nejvíce vyhovuje. Zahájení zavádění systému IMOSH Chytré služby je evidováno certifikátorem a opravňuje organizaci ke vstupu do Znalostní sítě IMOSH.

Systém je zaváděn jedním nebo dvěma konzultanty, dle potřeb organizace, formou konzultací v místě poskytované služby. Frekvenci a délku konzultací si klient volí sám, dle svých možností a přání.

Délka zavedení systému je individuální. Vždy záleží na míře zralosti organizace a intenzitě, s jakou se rozhodne zavedení věnovat. Orientačně se z našich zkušeností dá říci, že optimální doba pro zavedení celého systému a jeho fixaci v praxi je 12 měsíců. Minimální doba pak 9 měsíců. Maximální doba není stanovena. Je také možné si zavedení systému rozložit např. do dvou let, dle jednotlivých preferovaných modulů.

Zavedení systému je zakončeno certifikací. Je na organizaci, zda a kdy požádá o certifikační audit. K žádosti o provedení certifikačního auditu organizace dokládá vyjádření příslušného konzultanta – podporovatele o dosažení 9 modulů systémových znalostí v rozsahu jejich milníků efektivní praxe a souvisejících výstupů a výsledků. Po zavedení každého z 9 modulů získává navíc organizace osvědčení o dosažení tohoto stavu.

Výhodou naší podpory je individuální přístup, podpora při naplánování a realizaci změny a také to, že samotné zavádění neřeší jiné oblasti, než které jsou denní součástí práce vedoucích pracovníků a týmů v zařízení. Systém není nadstavbou úkolů, které organizace každodenně vykonává. Je součástí běžného „života“ organizace, podporuje a rozvíjí to dobré, co se již stalo součástí jejího know-how a tvoří základ hodnot, které organizace vlastní.

Pokud máte zájem o zavedení našeho systému, kontaktujte nás a zpracujeme Vám zdarma individuální nabídku. Vzhledem k tomu, že se snažíme šetřit Vaše náklady, je proces zavádění nejen vyladěn přesně na potřeby organizace, ale jeho součástí je i vzdálená podpora. V přiměřeném a individuálně domluveném poměru se také konzultace v organizaci kombinují s komunikací pomocí internetu, Skype a podobných nástrojů umožňujících šetřit čas a náklady na cestovné.

5.Podpora jednotlivců a týmů

Nabízíme podporu jednotlivců a týmů v následujícím rozsahu:

 • Trénink

Už se Vám někdy stalo, že jste vydali nové pokyny, proškolili pracovníky a čekali, že tím je problém nebo inovace vyřešena a vše bude fungovat bez problému?

Už se Vám někdy stalo, že Váš „stokrát“ opakovaný a vysvětlovaný požadavek nebyl naplněn až do té doby, než jej dotyčnému nebo dotyčným sdělil někdo jiný (například na vzdělávání, v horším případě při kontrole) a on (oni) řekli něco ve smyslu: „….tak, teď mi to je jasné, už to chápu“ nebo „…vždyť je to vlastně jednoduché, kdyby nám to takhle řekli dříve“.

Necítili jste se po tomto výroku rozladěni? My toto slýcháme poměrně často na vzdělávání nebo konzultacích.

Velmi zřídka to ale slýcháme u systematické podpory formou tréninku.

Jako příklad můžeme uvést sisyfovskou práci při optimalizaci hlavního procesu poskytování sociální služby (někdy nazývanou zúženě podle jednoho z přístupů „systém individuálního plánování“). Odpovědně z našich zkušeností můžeme říci, že jen ti nejlepší poskytovatelé se s tímto požadavkem vyrovnají tak, aby opravdu zajistili individuální praxi poskytování služeb, pracovali efektivně, plánovali nabízené služby v závislosti a hranicích dostupné výkonové kapacity a také je dlouhodobě klientovi garantovali.

Většinou to dopadá tak, že se přes obrovské úsilí a nasazení všech pracovníků, nastaví základní metodika nebo systém práce, který se stane platným, ale všichni se postupem času nepozorovaně vrátí ke svým plošným denním harmonogramům. Někdy si toho ani sami nevšimnou.

Proč tomu tak je? Jedná se totiž o komplexní systém, navázaný na chod celé organizace a jeho zvládnutí vyžaduje nejen informace, ale také osvojené znalosti a dovednosti pracovníků v přímé práci. Znalosti a dovednosti z informací „dělá“ právě trénink, testování a zpětná vazba.

Nejčastější zakázky našich klientů řešené pomocí tréninku:

a.stanovení a popis Nepříznivé sociální situace (čtyřbodová metoda VeKo),

b.zjišťování potřeb a stanovování cílů spolupráce v návaznosti na nepříznivou sociální situaci klienta,

c.vyjednání a kontraktace služeb,

d.vyjednávání, nastavení a udržení hranic nabídky služeb při spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami,

e.zpracování a vedení individuální plánů a záznamů,

f.systém aktualizací a revizí IP za podpory multidisciplinárního týmu

g.efektivní vykazování, reportování,

h.efektivní komunikace s klientem / stranou klienta,

i.týmová spolupráce a související téma předávání informací o poskytovaných službách,

j.používání učícího se nástroje IMIQ v praxi

k.dovednosti argumentace, dokladování a dokazování v roli osoby zastupující prověřovanou organizaci,

l.trénink počítačové gramotnosti a dovedností týmů, zaměřený na efektivní využívání výpočetní techniky v praxi poskytovatele sociálních služeb.

V případě zájmu o trénink týmů nebo v případě jiné potřeby řešitelné trénováním nás prosím kontaktujte. I u této formy podpory nabízíme kontraktační schůzku (vstupní konzultaci) zdarma.

 • Koučink

Koučink je určen především pro vedoucí pracovníky, manažery a další specifické pozice či role vyskytující se v sociálních službách.

Pokud hledáte individuální podporu při nalézání řešení z oblasti Vašeho profesního rozvoje, kontaktujte nás prosím. I u této formy podpory nabízíme kontraktační schůzku (vstupní konzultaci) zdarma.

 • Supervize  

O supervizi toho bylo napsáno již mnoho, existuje i mnoho definic a přístupů k této podpoře. My se domníváme, že důležitý je prostě její výsledek a přínos. Domníváte se, že supervize je potřebná a vhodná pro řešení Vašich aktuálních problematických nebo rozvojových témat? Pokud ano, nabízíme Vám individuální, týmovou a manažerskou supervizi, která na základě zásady skutečné bezpečnosti pro pracovníky a řešení reálných praktických problémů a nesnází skutečně funguje Máme zkušenosti, že i v zařízeních, kde měl tým velké problémy a špatné zkušenosti s využíváním této metody v současné době bez problémů této metody využívají. I u této formy podpory nabízíme kontraktační schůzku (vstupní konzultaci) zdarma.

6.Audity, rozvojové audity, evaluace

 1. Systémové audity / evaluace

Audit / evaluace je služba určená poskytovatelům, kteří potřebují získat nezávislý a celistvý pohled na stav dané oblasti (předmět auditu), ujistit se o naplnění daných parametrů nebo chtějí identifikovat případná rizika a současně získat informace o možných směrech dalšího zlepšování. V současné době tyto audity realizujeme formou přezkoumání míry naplnění těch nejpoužívanějších referenčních systémů.

 Nabízíme ověřování v níže uvedených oblastech:

 • Procesní audity
 • Systémové audity IMOSH Chytré služby (I. stupeň, II. stupeň, rozvojové audity systému)
 • Standardy kvality sociálních služeb a související zákonné povinnosti

Výstupem auditu / evaluace je zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění daných požadavků i doporučení pro další rozvoj organizace nebo návrhy opatření ke zmírnění rizik.

 1. Parametrické audity

Parametrický audit je určen klientům, kteří potřebují realizovat audit pouze u předem vybraných (dohodnutých /zadaných) požadavků (kritérií), tzn. v části systému, procesu apod. Většinou se jedná o hledání řešení při optimalizaci fungování chodu této části systému prováděné za účelem řešení rizik nebo dalšího zlepšování. Tento audit má také rozvojový charakter a je často využíván také před zahájením naší konzultační podpory v dané organizaci nebo síti služeb ke zpřesnění a zefektivnění zacílení konzultantské nebo vzdělávací podpory. Výstupem tohoto auditu je opět zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění daných požadavků i doporučení pro další rozvoj organizace, popřípadě návrh konzultační nebo vzdělávací podpory.

 1. Kolizní audity

Kolizní audit je určen klientům, kteří potřebují nezávislé posouzení stavu v dané oblasti v případě, že dochází k různým výkladům kritérií či požadavků více stranami a toto se negativně odráží (rizika, negativní obraz organizace, neshody týmů v organizaci /síti apod.) na chodu a kvalitě poskytovaných služeb organizace / sítě služeb.

Struktura prověřovaných požadavků / kritérií je dopředu dohodnuta.  Kolizní audit je využitelný nejen v případech, kdy se strany dohodnout chtějí (mají jiný odborný názor ale vůli k dohodě), ale i v případech, kdy se zdá, že dohoda není možná a jedna ze stran potřebuje objektivizovat své argumenty pomocí nezávislého posouzení daného stavu (oblasti).

Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující stav v dané oblasti formou (kdy je auditory nezávisle popsán stav v kolizních kritériích), ten je následně srovnán s objektivizovanými postupy efektivní praxe v daných oblastech a interpretován ve formě nezávislého názoru o stavu optimálním. Tento názor následně slouží k porovnání s výklady kolizních stran i jako podklad k rozhodnutí o jejich dalším postupu.

Nabídka služeb pro zřizovatele sociálních služeb

1.Podpora při analýze potřebnosti a realizace záměru zřízení nové služby

Rozhodli jste se zřídit novou službu?

Zajímá Vás, jaký druh služby by byl pro Vaše území nejlepší volbou?

Chcete, aby služba byla co nejvíce efektivní a odpovídala zákonným požadavkům?

V této oblasti nabízíme komplexní odbornou, konzultační a poradenskou podporu při analýze potřebnosti vzniku nového druhu služby, definování specifik každého druhu služby, podporu při nastavení základního systému služby, nabídky služeb, informování o službě, PR, personálního obsazení a kapacity služeb, podporu při přípravě služby na registraci a plnění dalších zákonných povinností, včetně pomoci při aplikaci požadavků standardů kvality apod. Do této oblasti také spadají naše služby spojené s poradenstvím při výběru managementu a týmů poskytujících sociální služby. Důležitou službou, kterou nabízíme, je také podpora při spuštění sociální služby a kontraktaci prvních klientů, kdy zvláště u služeb rezidenčního typu špatně nastavená a aplikovaná metodika a nesprávná rozhodnutí zatíží negativně poskytovatele na velmi dlouho dobu.

2.Přezkoumání a optimalizace chodu stávajících zřizovaných služeb

Zajímá Vás efektivita (potřebnost, dostupnost, kvalita, nákladovost) a bezpečnost vámi zřizovaných služeb?

Potřebujete vědět, kde mají vaše služby silná a slabá místa, zda využívají všech příležitostí ke svému rozvoji a financování, identifikují a preventivně řeší rizika?

Řešíte neustále dokola problémy, které by měl řešit někdo jiný?

Potřebujete se rozhodnout, na které problémy musíte reagovat prioritně a které snesou delší časový horizont řešení?

Pokud ano, nabízíme, konzultační, poradenskou a evaluační podporu zaměřenou na vaše konkrétní problémy a požadavky.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím. V souvislosti s touto nabídkou doporučujeme seznámení se s informacemi a službami uvedenými v oddíle Nabídka služeb pro organizace poskytující sociální služby.

Nabídka pro zadavatele, správce sítí sociálních služeb, management sítí sociálních služeb a obce

Nabízíme níže uvedené služby zaměřené na podporu zřizovatelů ve třech základních oblastech.

První a druhá oblast našich služeb se zaměřuje na zadavatele. V první nabízíme podporu zaměřenou na efektivní nastavení managementu procesu plánování rozvoje sítě sociálních služeb, v druhé na návrh a realizaci funkčních pravidel sítě a pravidel samotného síťování pomocí specifické konfigurace znalostních kritérií a metodiky zavádění využívající nástroje pro učení se systémů a realizaci změny.

Třetí oblast našich služeb je zaměřena na podporu obcí a měst při zajištění sociálních služeb na jejich území a plnění souvisejících zákonných požadavků spojených se zjišťováním potřeb jejich poskytování, spolupráci s krajem při určování sítě sociálních služeb a zjišťování souvisejících informací o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na jejich území.

1.Vstupní konzultace a zpracování individuální nabídky služeb pro konkrétní území nebo zadavatele (kraj, obec s rozšířenou působností, jiný celek plánující rozvoj sítě sociálních služeb)

Vstupní konzultace slouží k podrobnějšímu zjištění potřeb podpory a přesnějšímu zacílení nabídky služeb na základě konkrétní poptávky. Z našich zkušeností vyplývá, že se jedná o velmi důležitou fázi kontraktování a vzhledem k naší snaze o maximální výši přidané hodnoty našich služeb nabízíme tuto vstupní konzultaci zdarma.

Pokud chcete tuto konzultaci využít, doporučujeme, abyste si připravili, před tím, než nás budete kontaktovat následující informace:

 • stručnou specifikaci situace (problém nebo zlepšení), kterou chcete řešit,
 • Vaši stávající představa o řešení (jak si myslíte, že bychom Vám mohli pomoci)
 • představu o termínování a ceně případné spolupráce.

Poté nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a dohodneme konkrétní termín vstupní konzultace. Výsledkem konzultace by mělo být zmapování řešené problematiky, identifikace důležitých ohnisek pozornosti, podklady pro vyhotovení naší nabídky a následné zpracování a zaslání cílené individualizované nabídky našich služeb pro Vás.

Vstupní konzultace je realizována formou telefonického rozhovoru, rozhovoru po Skype nebo v podobě osobního jednání (po dohodě). Vstupní konzultace je nabízena z naší strany zdarma.

2.Konzultační podpora a poradenství

Nabízíme konzultační podporu a poradenství realizovanou na základě Vaší zpřesněné zakázky. Při poskytování služeb se snažíme k danému problému přistupovat vždy v maximální součinnosti s Vámi a respektovat specifika zadavatele / území. V praxi to znamená to, že náš přístup ke konzultační, poradenské (nebo jiné) podpoře nevytváří závislost na konzultantovi nebo poradci (dodavateli služeb). Naším cílem je odvést dobrou službu a respektovat strukturu, systém a doposavad nastavené postupy nebo dosažené výsledky. Při konzultační a poradenské podpoře vycházíme z naší dlouhodobé praxe a zkušeností ze spolupráce v rámci podpory procesů plánování rozvoje sociálních služeb a poradenské i metodické práci na všech úrovních (ministerstvo, kraje, obce). Vaše zpětné vazby z každé konzultační podpory vyhodnocujeme a vážně se jimi zabýváme. Členové platformy IMOSH se touto problematikou aktivně dlouhodobě zabývají, někteří již od roku 2003. V případě zájmu o tyto služby se na nás obraťte a my Vám zpracujeme individuální nabídku.

Naši klienti se na nás obrací nejvíce s těmito tématy:

a.nastavení procesu plánování, správy a rozvoje sítě sociálních služeb,

b.nastavení a realizace kontinuálního zjišťování potřeb v území,

c.výběr spektra dat, získávání a interpretace validních dat od poskytovatelů sociálních služeb,

d.návrh a zavedení výběrových kritérií pro vstup do sítě sociálních služeb,

e.metodika síťování,

f.řízení změn v rámci sítě sociálních služeb,

g.funkční zjišťování kapacity přímého výkonu sociálních služeb,

h.kontraktování v rámci sítě služeb,

i.monitoring, kontroling a auditování v síti sociálních služeb, včetně návrhu metodik pro tento proces,

j.nastavení procesu plánování rozvoje sociálních služeb,

k.spolupráce zainteresovaných stran v síti sociálních služeb,

l.hodnocení efektivity služeb (potřebnost, dostupnost, kvalita, nákladovost),

m.zavedení systému IMOSH Chytré sítě,

n.harmonizace souběhu požadavků na kvalitu sociálních služeb a plánování rozvoje sociálních služeb,

o.aplikace legislativních požadavků a povinností souvisejících s poskytováním sociálních služeb v síti,

p.využití garantované nabídky poskytovatelů sociálních služeb v síti služeb,

q.vize a strategie území,

r.řízení výkonových kapacit poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu ke zjištěným potřebám sítě sociálních služeb a harmonizace těchto postupů u všech zainteresovaných stran,

s.vyjednávání a spolupráce v síti sociálních služeb (podpora třetí strany při řešení této problematiky),

t.analýza stávajícího stavu služeb v území,

u.připomínky a vyjádření k dílčím výstupům procesu plánování a síťování služeb a projektů z této oblasti (např. zprávy z průzkumů, výstupy pracovních skupin apod.).

3.Vzdělávání v síti sociálních služeb

Nabízíme neakreditované i akreditované vzdělávání pro všechny druhy sociálních služeb zapojené do sítě sociálních služeb nebo vzdělávání před vstupem do sítě sociálních služeb. Vzděláváme také management sítě sociálních služeb a dle potřeby i různé zainteresované strany zapojené do tohoto procesu.

Zásadně učíme pouze to, co v praxi sami děláme nebo řešíme s našimi klienty. Teoretické exhibice a „pokusy na účastnících vzdělávání“ od nás tedy nečekejte. Akreditované vzdělávání nabízíme ve spolupráci s organizací JOB, která se na poli vzdělávání s velmi dobrými výsledky profiluje již od roku 1998. Naše kurzy, workshopy i další formy vzdělávání realizujeme jednak jako termínované aktivity na dané téma, s komplexním vzdělávacím servisem v námi zajišťovaných lokacích a prostorách nebo vzděláváme ve velké míře přímo v území zadavatele, dle specificky dojednaných podmínek.

U neakreditovaného vzdělávání nabízíme nejčastěji vzdělávací aktivity přímo šité na míru potřebám území / zadavatele. Patří se samozřejmě workshopy, pracovní skupiny, kazuistické semináře a další různé formy pracovních tematických setkání. Pokud máte potřebu podpory v této oblasti, pak Vám doporučujeme využít naší bezplatnou vstupní konzultaci ke zpřesnění zakázky.

Naší specializací je například také vzdělávání a výcvik hodnotitelů / auditorů pro sítě sociálních služeb.

4. Zavedení systému IMOSH Chytré sítě

Podrobnější informace o systému najdete v záložce IMOSH CHYTRÉ SÍTĚ.

Řešení plánování rozvoje sociálních služeb a síťování pomocí přístupu „IMOSH Chytré sítě“ je efektivní, realizovatelné, individuálně se přizpůsobuje již zavedené dobré praxi a respektuje požadavky každého území. Naše řešení vychází z praxe, v praxi se učí a v praxi je velmi dobře uplatnitelné. Systém IMOSH Chytré sítě jako jeden z mála přístupů eliminuje zbytečnou práci s informacemi, které nejde vyhodnocovat a interpretovat. Nabízíme Vám řešení, které bude fungovat a hlavně vychází z reality každodenního života sociálních služeb.

Pokud máte zájem o zavedení našeho systému nebo jeho dílčích segmentů znalostních postupů, kontaktujte nás, doplníme Vám informace, které nelze sdělit pomocí omezeného prostoru tohoto webu, doložíme konkrétní příklady využití a přínosy systému a samozřejmě Vám zpracujeme v případě zájmu i individuální nabídku.

Systém IMOSH Chytré sítě je také vhodnou inovativní náplní pro vaše rozvojové projekty. Pokud máte zájem o jeho zavedení v rámci připravovaného rozvojového projektu, kontaktujte nás. Můžete zároveň využít i naše služby uvedené v oddíle Nabídka služeb podpory k dotačním titulům Operačního programu Zaměstnanost (z EU fondů).

5.Podpora jednotlivců a týmů

Nabízíme podporu jednotlivců a týmů v následujícím rozsahu:

a.Trénink

Nabízíme trénink hodnotitelů / auditorů, lektorů, vedoucích pracovních skupin a dalších pozic a rolí, které jsou zapojeny do procesu plánování rozvoje a síťování sociálních služeb.

V případě zájmu o trénink týmů i v případě jiné potřeby řešitelné trénováním nás prosím kontaktujte.

b.Supervize 

Nabízíme supervizi procesu plánování a síťování sociálních služeb a souvisejících témat, která proces generuje. V této oblasti dále nabízíme především týmovou a manažerskou supervizi zaměřenou na management sítě sociálních služeb, která je dále vhodná i pro hodnotitele / auditory sítí sociálních služeb, vedoucí pracovních slupin, pracovní skupiny apod..

6.Audity, rozvojové audity, evaluace v síti sociálních služeb (výběr poskytovatelů do sítě sociálních služeb, ověření realizace pověření výkonu služeb ve veřejném zájmu, plnění podmínek kontraktu apod.)

 1. Systémové audity / evaluace

Audit / evaluace je služba určená zadavatelům, kteří potřebují získat nezávislý a celistvý pohled na stav sítě služeb nebo jednotlivých služeb. Předmět auditu a cíle auditu jsou variabilní a zaměřují se na posouzení naplnění předem daných parametrů v rozsahu celého zkoumaného systému. Pomocí našich auditů můžete také lépe identifikovat případná rizika a / nebo získat informace o možných směrech dalšího zlepšování. V současné době tyto audity realizujeme formou přezkoumání míry naplnění těch nejpoužívanějších referenčních systémů.

 Nabízíme ověřování v níže uvedených oblastech:

 • Procesní audity (proces plánování rozvoje sítě sociálních služeb a síťování služeb)
 • Systémové audity IMOSH Chytré služby (pokud služby v síti používají náš systém)
 • Systémové audity IMOSH Chytré sítě
 • Další referenční rámce definované společně se zadavatelem.

Výstupem auditu / evaluace je zpráva popisující aktuální stav míry naplnění daných požadavků vyplývajících z předmětu a cíle auditu. Výstupem může být i doporučení pro další rozvoj organizace nebo návrhy opatření ke zmírnění rizik.

 1. Parametrické audity

Parametrický audit je určen zadavatelům, kteří potřebují realizovat audit pouze u předem vybraných (dohodnutých /zadaných) požadavků (kritérií), tzn. v části systému, procesu, služby apod. Většinou se jedná o hledání řešení při optimalizaci fungování chodu této části systému nebo vybraných služeb, prováděné za účelem řešení rizik nebo dalšího zlepšování. Tento audit může mít i rozvojový charakter a je často využíván také před zahájením naší konzultační podpory v síti služeb. Slouží tak ke zpřesnění a zefektivnění zacílení konzultantské nebo vzdělávací podpory. Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění daných požadavků i doporučení pro další rozvoj sítě, popřípadě návrh konzultační nebo vzdělávací podpory.

 1. Kolizní audity

Kolizní audit je určen klientům, kteří potřebují nezávislé posouzení stavu v dané oblasti. Používá se v případě, že dochází k různým výkladům kritérií či požadavků více stranami a toto se negativně odráží (rizika, negativní obraz procesu plánování, neshody týmů v  síti apod.) na chodu a kvalitě sítě služeb. Struktura prověřovaných požadavků / kritérií je dopředu dohodnuta. Kolizní audit je využitelný nejen v případech, kdy se strany dohodnout chtějí (mají jiný odborný názor ale vůli k dohodě), ale i v případech, kdy se zdá, že dohoda není možná a jedna ze stran potřebuje objektivizovat své argumenty pomocí nezávislého posouzení daného stavu (oblasti). Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující stav v dané oblasti formou, kdy je auditory nezávisle popsán stav v kolizních kritériích, ten je následně srovnán s objektivizovanými postupy efektivní praxe v daných oblastech a interpretován ve formě nezávislého názoru o stavu optimálním. Tento názor následně slouží k porovnání s výklady kolizních stran i jako podklad k rozhodnutí o jejich dalším postupu.

Doplňující informace:

Členové naší platformy a organizace JOB mají dlouhodobé, praktické zkušenosti s prováděním auditů / hodnocení kvality v zařízeních sociálních služeb nebo v rámci procesů spojených s plánováním a udržováním místních nebo krajských sítí sociálních služeb. Naši konzultanti a auditoři jsou vedle své dlouhodobé auditorské praxe také autory několika v praxi aktivně využívaných metodik pro hodnocení kvality (např. Metodika sebehodnocení, Metodika evaluačního procesu, Manuál hodnocení systému QMSS, Manuál auditování systému IMOSH) a někteří se profesně podílejí i na realizaci inspekcí kvality poskytovaných služeb. Pokud by se naše zkušenost na poli „auditování“ měla kvantifikovat, mluvíme v této oblasti o více jak 400 hodnotících aktivitách realizovaných v minulých letech.